Ninja Care – Hướng Dẫn Thiết Lập Và Sửa Một Số Lỗi Phát Sinh

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập ban đầu của phần mềm Ninja Care và những lỗi nhỏ phát sinh và cách khắc phục

1 –  Khắc phục tình trạng không tự đang nhập vào trình duyệt chome

2– Cài đăt thêm tiện ích Ninja Token trực tiếp vào các trình duyệt khi mở các nick ra

3– Cài đặt tự động backup dữ liệu

4 -Các cài đặt cơ bản về phần mềm

 

 

Bài hướng dãn tiếp theo sẽ hương dẫn các bước cơ bản để bắt đầu chạy nuôi nick đạt hiệu quả cao nhất