Cách uptop bài viết Facebook bằng phần mềm Auto Post

Cách uptop bài viết lên Facebook là một tính năng quan trọng của phần mềm Ninja Auto Post.Giúp bài viết của bạn hiển thị tối ưu trên đầu trang tăng tương tác,lượng tiếp cận với khách hàng tiềm năng.Dưới đây là cách sử dụng

Cách uptop bài viết Facebook trong nhóm bằng Ninja Auto Post

Đăng nhập tài khoản vào phần mềm, add tài khoản Facebook, đăng bài. Sau khi có bài đăng bạn bắt đầu uptop đẩy bài đăng của mình lên trong nhóm.

Bước 1: Vào lịch sử đăng, chọn tài khoản cần uptop

uptop bài viết tự động

Chọn tài khoản cần uptop

Bước 2: Lên nội dung uptop

Bạn click vào tài khoản cần đẩy top sẽ hiện lên các bài viết đã đăng lên nhóm. Bạn thiết lập nội dung đẩy, thời gian, chọn nhóm và lưu cấu hình đẩy.

Cách uptop bài viết facebook

Bước 3: Thiết lập cấu hình lịch uptop

Sau khi thiết lập xong nội dung và Save. Bạn chọn vào lưu lịch đăng để đẩy top hiệu quả nhất. Vì đăng ngay thường chỉ đẩy được 1 lần. Lập lịch đăng sẽ giúp bạn đẩy được nhiều lần với thời gian mong muốn.

aptop bài viết vài facebook group

Bước 4: Lưu lịch uptop

Để kiểm tra lịch sử Uptop, bạn vào phần Uptop bài viết => Lịch sử uptop (nếu đã đẩy) hoặc lịch uptop. Vào xem lịch sử => Xem bài viết

uptop bài viết trên facebook

Bạn tiến hành uptop cho các tài khoản tương tự cách làm trên.

Trên đây là cách đẩy bài viết lên trên đầu nhóm hàng loạt hiệu quả khi sử dụng Phần mềm Ninja Auto Post. Chúc bạn sử dụng phần mềm vui vẻ!

Video hướng dẫn chi tiết đẩy uptop nhóm:

Sử dụng phần mềm TẠI ĐÂY:

Có thể bạn quan tâm :Phần mềm quản lý comment – inbox

Liên hệ Ninja Marketing :

Group: https://www.facebook.com/groups/congdongninja/

Hotline: 0946 426 583  –  0889 919 535  –  0889 922 217
SEO Powered By SEOPressor