Hướng dẫn dùng NinjaToken

Token Facebook là gì? (Hay còn gọi Access Token)
Khi ai đó kết nối với một ứng dụng bằng hình thức Đăng nhập Facebook, ứng dụng đó có thể lấy Access Token cung cấp quyền truy cập tạm thời, an toàn vào API Facebook.

Access Token là một chuỗi không rõ xác định người dùng, ứng dụng hoặc trang và ứng dụng có thể dùng mã đó để thực hiện lệnh gọi API. Bạn có thể lấy Access Token bằng nhiều phương thức.

Mã bao gồm thông tin về thời gian mã sẽ hết hạn và ứng dụng đã tạo mã đó. Vì kiểm tra quyền riêng tư, phần lớn các lệnh gọi API trên Facebook đều cần có mã truy cập.

Cách lấy token trên trình duyệt chrome

Bước 1 Tải phần mềm Ninja Token Link: https://www.fshare.vn/file/AF3VXOCEOWAC

 (Xem thêm phần mềm  ninja fast login facebook : http://tai.ninjateam.vn/ninjafastloginfacebook.zip )

Bước 2: Giải nén thư mục phần mềm

Bước 3: Add Ninja token vào trình duyệt chrome. Lưu ý xóa bản cũ trước khi add bản mới

Bước 4: Add Ninja token vào trình duyệt chrome. Lưu ý xóa bản cũ trước khi add bản mới

Bước 5: Sử dụng Ninja Toke để check token của từng facebook

Chúc bạn sử dụng và khai thác phần mềm hiệu quả!

Xin cảm ơn đã đọc bài viết.

Liên hệ Ninja Marketing :

Group: https://www.facebook.com/groups/congdongninja/

Hotline: 0946 426 583  –  0889 919 535    0889 922 217
SEO Powered By SEOPressor