Hướng dẫn sử dụng tính năng bình luận fanpage – Phần mềm facebook ninja

Các bước thực hiện chức năng bình luận fanpage vui lòng xem hướng dẫn ngay dưới đây.

Bước 1:Đăng nhập vào phần mềm => chọn ( bình luận fanpage);

Bước 2:Nhập id fanpage hoặc quét fanpage theo từ khóvà nhập bài viêt ( nội dung comment);

Bước 3:Cài đặt thông số;

Bước 4: Bắt đầu chạy.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng chức năng bình luận fanpage bằng Phần mềm Facebook Ninja.

Chúc các bạn thành công!

Tải phần mềm tại: http://www.phanmemninja.com/tai-phan-mem-ninja-team/

☎ Hotline 24/7 : 0978.888.466

☎ Sales1: 0963.708.445

☎ Saels2:0946.426.583

☎ Sales3:0912.651.056

☎ Support :024.6660.9469
SEO Powered By SEOPressor