Sử dụng chức năng Tự Động auto comment – Phần Mềm Facebook Ninja

Hãy cùng tìm hiểu chức năng và cách sử dụng ngay dưới phía dưới đây.

Bước 1: Nhập uid hoặc load bạn bè;

Bước 2: Nhập nội dung comment;

Bước 3: Cấu hình các thông số của chức năng cho phù hợp;

Bước 4: Bắt đầu để chạy.

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng chức năng auto comment của phần mềm Facebook Ninja.

Chúc các bạn thành công!

Tải phần mềm tại: http://www.phanmemninja.com/tai-phan-mem-ninja-team/

☎ Hotline 24/7 : 0978.888.466

☎ Sales1: 0963.708.445

☎ Saels2:0946.426.583

☎ Sales3:0912.651.056

☎ Support :024.6660.9469
SEO Powered By SEOPressor