Tạo tin nhắn mẫu tự động trả lời trong phần mềm Ninja Zalo

Với những câu hỏi giống nhau của khách hàng, bạn thường mất nhiều thời gian để trả lời nội dung tương tự với những câu hỏi đó. Tuy nhiên, với phần mềm quảng cáo Ninja Zalo, bạn hoàn toàn có thể cài đặt cấu hình tin nhắn mẫu để tự động trả lời những câu hỏi giống nhau của khách hàng trong Official Account.

Để tạo tin nhắn mẫu hiệu quả với Ninja Zalo, bạn làm theo các bước hướng dẫn của Ninja dưới đây.

Các bước thêm tin nhắn mẫu trong phần mềm zalo số lượng lớn

Bước 1: Nhập tài khoản vào phần mềm

Để sử dụng Ninja Zalo, trước tiên bạn cần truy cập vào link https://zalo.phanmemninja.com và nhập tài khoản bản quyền mà Ninja đã cung cấp cho bạn.

Phần mềm Ninja zalo

 

Bước 2: Thêm nội dung tin nhắn mẫu vào phần mềm quản lý tài khoản zalo

Bạn click Cấu hình => Tin nhắn mẫu để thêm từ khóa câu hỏi khách hàng và nội dung trả lời tin nhắn. Sau đó Lưu cấu hình => Thêm tin nhắn mẫu thành công

Phần mềm Ninja zalo

Bước 3: Sử dụng tin nhắn mẫu

Để sử dụng tin nhắn mẫu đã tạo, bạn vào Live chat => live chat OA

Sau đó chọn biểu tượng tin nhắn mẫu và chọn tin nhắn mẫu đã tạo với nội dung phù hợp. Sau đó ấn gửi.

Phần mềm Ninja zalo

Xem thêm : Cách nhập tài khoản vào phần mềm Ninja Zalo

VIDEO HƯỚNG DẪN :

Với tính năng này bạn sẽ không mất nhiều thời gian để soạn thảo trả lời những tin nhắn giống nhau của khách hàng về tính năng sản phẩm, giá, size màu… mà khách cần tư vấn.

Trên đây là các bước hướng dẫn bạn sử dụng hiệu quả tính năng gửi tin nhắn mẫu bằng Ninja Zalo.

Liên hệ Ninja Marketing :

Group: https://www.facebook.com/groups/congdongninja/

Hotline:  0889 919 535 
SEO Powered By SEOPressor